Home

Het KAM Dashboard biedt unieke mogelijkheden!

U kunt er als bedrijf niet omheen. Uw klanten of uw opdrachtgevers vragen om bedrijfscertificeringen. Het KAM Dashboard maakt het u gemakkelijk. U kunt met deze tool uw bedrijfscertificering online samenstellen.

De modules van het KAM Dashboard vormen samen een online tool voor het maken en beheren van uw Kwaliteits-, ARBO- en Milieu-managementsysteem.

Voor welke bedrijfscertificeringen kunt u het KAM Dashboard gebruiken:

Kwaliteitszorg
Arbozorg
Milieuzorg